Kommenteeri

Meeli Villido räägib "Kompetentsimudelitest Keskkonnainspektsioonis".

Meeli Villido on personaliosakonna juhataja Keskkonnainspektsioonis.
Lisaks avalikule teenistusele omab Meeli töökogemus ka erasektorist - alates 2001. aastast on Meeli teinud personalitööd Danske Bank'is (varem Sampo Pank), viimased 7 aastat aga Keskkonnainspektsioonis.
Meeli on Lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, õppinud psühholoogiat ning läbinud organisatsioonikäitumise magistriõppe.
Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu ning PARE liige.
Erialaselt täiendanud Taanis, Soomes ja Suurbritannias.


Avaliku teenistuse personalijuhtimise valdkonnas on viimastel aastatel toimunud olulisi muudatusi. Riigiasutustel on seadusest lähtuvad erisused, kuid need ei piira kaasaegse hindamis- ja arendussüsteemi loomist. 

Meeli Villido jagab oma kogemusi toimiva hindamis- ja arendussüsteemi loomisest peatudes oma ettekandes järgmistel teemadel:
- Milline mõju on toimiva hindamis- ja arendussüsteemi loomisel organisatsiooni tulemuslikkusele?
- Kuidas kompetentsijuhtimine aitab organisatsioonile lisaväärtust luua?
- Milline seos on õppival organisatsioonil ja kompetentsimudelil?
- Kompetentsijuhtimise praktika Keskkonnainspektsiooni näitel.


Lisa kommentaar

Email again: